Improve this doc

Machine names and architectures

Device Name RESIN_MACHINE_NAME RESIN_ARCH GitHub
Raspberry Pi (v1 and Zero) raspberry-pi rpi https://github.com/resin-os/resin-raspberrypi
Raspberry Pi 2 raspberry-pi2 armv7hf https://github.com/resin-os/resin-raspberrypi
Raspberry Pi 3 raspberrypi3 armv7hf https://github.com/resin-os/resin-raspberrypi
BeagleBone Black beaglebone-black armv7hf https://github.com/resin-os/resin-beaglebone
BeagleBone Green Wireless beaglebone-green-wifi armv7hf https://github.com/resin-os/resin-beaglebone
BeagleBone Green beaglebone-green armv7hf https://github.com/resin-os/resin-beaglebone
Intel Edison intel-edison i386 https://github.com/resin-os/resin-edison
Intel NUC intel-nuc amd64 https://github.com/resin-os/resin-intel
Jetson TX2 jetson-tx2 aarch64 https://github.com/resin-os/resin-jetson-tx2
Hummingboard hummingboard armv7hf https://github.com/resin-os/resin-fsl-arm
Nitrogen 6X nitrogen6x armv7hf ttps://github.com/resin-os/resin-fsl-arm
Parallella parallella armv7hf https://github.com/resin-os/resin-parallella
Samsung Artik 1020 artik10 armv7hf https://github.com/resin-os/resin-artik
Samsung Artik 530 artik530 armv7hf https://github.com/resin-os/resin-artik
Samsung Artik 530s 1G artik533s armv7hf https://github.com/resin-os/resin-artik
Samsung Artik 710 artik710 aarch64 https://github.com/resin-os/resin-artik710
RushUp Kitra 710 kitra710 aarch64 https://github.com/resin-os/resin-artik710
UpBoard up-board amd64 https://github.com/resin-os/resin-up-board
Technologic TS-4900 ts4900 armv7hf https://github.com/resin-os/resin-ts
Odroid C1/C1+ odroid-c1 armv7hf https://github.com/resin-os/resin-odroid
Odroid XU4 odroid-xu4 armv7hf https://github.com/resin-os/resin-odroid
Variscite DART-6UL imx6ul-var-dart armv7hf https://github.com/resin-os/resin-imx6ul-var-dart
Generic ARMv7-a HF generic-armv7ahf armv7hf https://github.com/resin-os/resin-generic
Generic AARCH64 (ARMv8) generic-aarch64 aarch64 https://github.com/resin-os/resin-generic